Avaleht

Kopramärk - märk põlvamaistest väärtustest

Rohelisem Põlvamaa kopramärk on tõend põlvamaisest päritolust ja põlvamaistest väärtustest. See näitab meie rohelist suhtumist ja lubadust olla oma tegevuses säästlik, puhas, taaskasutav ja hooliv.

Meie teod ja tooted on kantud püüdlusest hoida oma maad ning väärtustada seda kaunist keskkonda, mis meile looduse ja esivanemate poolt on antud. Tegemist on väärtusmärgisega, mis kinnitab, et võid meie tooteid ja teenuseid nautida rohelisema südametunnistusega.

Kopramärgi omanik on SA Põlvamaa Arenduskeskus, kes koordineerib märkide väljastamist ja märgikandjate võrgustikku.

 

Rohelisem Põlvamaa märgise kasutamise eesmärk on:

  • väärtustada Põlvamaa kohalikke tooteid ja pakutavaid teenuseid andes tarbijale võimaluse neid lihtsasti leida ning luues usaldust pakutava kvaliteedi osas;
  • tõsta märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti),
  • motiveerida märgikandjaid tegelemaks aktiivselt tootearenduse, turundamise, uute võimaluste otsimisega ning tõstes seeläbi märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti);
  • edendada märgikasutajate omavahelist koostööd ja võrgustamist.
  • Rohelisem Põlvamaa kasutusõigust on oodatud taotlema juriidilised isikud (OÜ, MTÜ, SA jt) ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Juhendid, tingimused ja taotluse vormid leiab siit:

Rohelisema märgi statuut

Abimaterjal taotlemisel

Taotlusvorm 

Rohelisem Põlvamaa ettevõtjate koostöövõrgustiku laiendamist, ühisturundusi- ja tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".

Taotluste esitamine ja rohkem infot: ilija.samoldin@polvamaa.ee

eu