Märgikandjad

Kagureis OÜ

Kagureis OÜ-le kuuluv Pesa hotell tegeleb turismivaldkonnas ning teenusteks on: majutus, toitlustus, cateringi teenuse osutamine ning minispaa teenuste osutamine. Lisaks sellele ollakse Kagu-Eesti kaugtöövõrgustiku KUPLAND liige ning pakutakse võimalust kaugtööd tegema tulla nii üksikklientidel kui ka suurematel seltskondadel.

SÄÄSTLIK
Aastast 2008 on Pesa hotellil rahvusvaheline keskkonnamärk Green Key, ettevõtte eesmärk on keskkonnamõju vähendamine.
Kraanivesi on joodav ning vähendatakse järjepanu pudelivee kasutamist. Hotellitubades kasutatakse seebi-ja dušidosaatoreid, et vähendada ühekordsete pakendite kasutamist.
Hotellilt on võimalik laenutada jalgrattaid ning käimiskeppe ning saada infot piirkonnas toimuvate kultuurisündmuste ja aktiivse puhkuse võimaluste ning matkaradade kohta. Arvutid, printerid on seadistatud nii, et lülituvad välja või energiasäästurežiimile, kui neid ei ole maksimaalselt tunni jooksul kasutatud.

PUHAS
Mõõdetakse registreeritakse ja analüüsitakse igakuiselt elektri-, vee- ja soojusetarbimist, mille tulemusel aasta-aastalt liigutakse tarbimise vähendamise suunas. 2018. aastal on hotellihoone päiksepoolsele küljele paigaldatud päikesepaneelid.
Ettevõttes sorteeritakse ja mõõdetakse neljas kategoorias jäätmeid. Oma prügi sorteerimine on võimaldatud ka hotelli külalistele.
Plastikust joogikõrred on välja vahetatud loodussõbralike kõrte vastu. Toidu kaasamüügil kasutatakse ainult loodussõbralikke paberkotte.
Hotellitubades kasutatakse natursaalsest puidust mööblit. Renoveerimisel kasutatakse keskkonnasõbralikke materjale ning kohaliku kultuuripärandi elemente. Hotellis kasutatavad puhastusvahendid on ökomärgisega, välditakse lõhnaainetega pesemis- ja puhastusvahendite kasutamist. Hotellile pesupesemise teenust osutav pesumaja arvestab samuti Green Key kriteeriumitega.

TAASKASUTAV
Vähendatud on ühekordsete nõude kasutamist (toidu kaasamüük toimub kas taaskasutatavates pakendites või ringkarbiga).
Minispaas Sõstar kasutatakse ainult korduvkasutatavaid, masinpestavaid plastist toidunõusid. Materjalid ja tarvikud, mida enam ei kasutata (TV-d, madratsid, voodipesud ning restorani nõud) lähevad taaskasutusse.

HOOLIV
Pesa hotell osaleb ja toetab aktiivselt kohaliku kogukonna ettevõtmisi, nt. iga-aastane Tund Tervisele, iga-aastane toetus käsipalliklubi Servitile jt. ühekordsetele sündmustele. Ka Ökofestivalil oma toidupakkumisega kohalolek on ettevõttele väga oluline. Kagureis OÜ on Põlvamaa Turismi üks liikmetest, KUPLANDi üks kaugtöökohtadest, Lõuna-Eesti turismiklastri liige. Pikaajaline koostöö on aastaid olnud kohaliku Lutsu teatri, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ning Mooste Folgikojaga.
Ettevõtte cateringi teenust vahendavad piirkonna mitmed turismitalud.
Aktiivse puhkuse teenust ostetakse mitmete kohalike matkakorraldajate käest. Pakutakse tööd ka kohalikele giididele.
Kohaliku kogukonna inimestel on võimalus hotelli väikeses müügiletis müüa oma kohaliku päritoluga tooteid hotellikülalistele. Meened koostööpartneritele ja turundamiseks on pärit oma piirkonnast.
Hotelli restorani köögis valmivad road eelkõige kohalikust, hooajalisest ja värskest toorainest, mis on tarnitud oma kogukonna talunikelt ja väiketootjatelt.
Tihe koostöö on Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga (kingitused külalistele, numbritubade korduvkasutatavad koristamise/mittekoristamise sildid jne).
Hotelli töötajad on andnud oma panuse ka metsaistutamisel. Vastustustundliku töökeskkonnapoliitika arendamine hõlmab endas töötajate kaasamist, koolitamist, tervise edendamist ning karjäärivõimaluste pakkumist. Hoolitakse oma töötajatest, võimaldatakse kasutada hotellihoonega samas majas asuvat ujulat ja jõusaali, toimuvad iga-aastased hooaja lõpetamised jms

eu