Märgikandjad

Raja talu (FIE Tarvo Siilaberg)

Raja talu tegeleb mee tootmise ja müügiga, mis on kogutud puhtast Põlvamaa loodusest. Metsades, raiesmikel ja võsades kasvav korjetaimestik on liigirikas ja suure nektariproduktiivsusega, mis soodustab mesilasperede arengut kevadel ja annab olulise osa meekorjest suvel.

SÄÄSTLIK
Mesi on ilma lisanditeta ja pärineb ühest piirkonnast. Kõik tarud asuvad sama talu maadel, samas on ka mesilamaja ja kogu tootmiseks vajalik inventar. 
Mesindusinventari pesuks kasutatakse kohalikku kaevuvett.
Mesindusest tootmisjääke praktiliselt ei teki, vaharaba komposteeritakse.

PUHAS
Raja talu tootmismesila asub looduslikult mitmekeskises piirkonnas, kus korjebaasi moodustavad metsa- ja soomassiivid, looduslikud jõelammid vahelduvad rabade, raiesmike, metsade ja niitudega. 

TAASKASUTAV
Kogu taruinventar on korduvkasutatav ja desinfitseeritav (sh raamid ja korpused). Hooaja lõpus sulatatakse vaha ja vahetatakse kärjepõhjade vastu. Mett on võimalik osta ka oma taarasse, st otse villimisnõust. Mee pakendatakse korduvkasutatavasse klaastaarasse.

HOOLIV
Alustava meetootajana otsitakse võimalusi teha koostööd kohalike talukaupade edasimüüjatega, lisaks ka kohaliku Kanassaare küla kogukonnaga mesinduse kui eluala tutvustamisel.

eu