Uudised

Põlvamaal valmis maakondlik rohemajanduse analüüs
2021-12-06 17:14:00

Konsultatsioonifirma Cumulus Consulting viis käesoleval aastal Põlvamaal läbi rohemajanduse analüüsi, mille eesmärk on kaardistada maakonna rohemajanduse hetkeolukord ja soovitada prioriteetseid arengusuundi rohemajanduse valdkonnas.

Põlvamaa tunnuslause "Rohelisem elu" ajalugu ulatub ligi 20 aasta tagusesse aega ning Põlvamaa rohemajanduse analüüsi eesmärk oli maakonna tunnuslausele uus hoog, sisustades selle uute maakonna rohemajandust arendavate ja elanike heaolu tõstvate suundade ja tegevustega.

Analüüsi käigus koguti vajalikud taustandmed maakonna rohemajanduse hetkeseisust ja valiti välja prioriteetsed rohemajanduse valdkonnad, mis on Põlvamaale olulised ja kõrge majandusliku potentsiaaliga. Samuti tegid uuringu läbiviijad fookusintervjuud Põlvamaa ettevõtjatega ja korraldasid kaks töötuba rohemajanduse arengusuundade täpsemaks sõnastamiseks.

Töö raames püstitati Põlvamaa rohemajanduse visioon: „Põlvamaa on 21. sajandi rohemaakond". Visiooni realiseerimiseks on vajalik panustada uute ärimudelite, tehnoloogiate ja innovatsiooni rakendamisse kõigis sektorites ning koostöise ja üksteiselt õppiva ning pidevalt uusi algatusi katsetava kogukonna kujundamisse. Visiooni elluviimine aitab maakonnast kujundada atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna olemasolevatele ja uutele, keskkonda ning innovatsiooni väärtustavatele elanikele.

"Kogu majandusmudeli rohepööre on Eesti jaoks väljakutse, kuid samas ka suur võimalus, kuna Eesti saab aastatel 2021–2027  EL-i ühtekuuluvuspoliitika raames rohepöörde elluviimiseks 3,37 miljardit eurot toetust ja uuringu eesmärk ongi selleks valmis olla," ütles Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba, kes toonitas, et rohepöörde näol on tegemist maakonna jaoks suure võimaluste aknaga.

Analüüsi tulemusel valmis maakonna rohemajanduse visiooni elluviimiseks teekonnakaart, mille raames määratleti esimesed sammud neljas valdkonnas: 1) teadlikkus ja innovatsioonivõimekus; 2) ettevõtjate algatused; 3) rohemajandus kohalikes omavalitsustes; 4) koostöö õppeasutustega.

Samuti kuulutakse esmaste sammude seas Põlvamaa Arenduskeskusese poolt välja konkurss rohemajanduse projektijuhi leidmiseks ning alustatakse maakonna rohepiibli koostamist.

Projekti "Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs" läbiviimist rahastati meetme Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Analüüsi lõppraportiga on võimalik tutvuda SIIN

Fotol: Analüüsi läbiviijad korraldasid kaks töötuba rohemajanduse arengusuundade täpsemaks sõnastamiseks, millest üks leidis aset Maanteemuuseumis ning millest võtsid osa nii ettevõtjad kui omavalitsusjuhid.

 

Lisainfo:

Sander Silm
SA Põlvamaa Arenduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
sander.silm@polvamaa.ee
+372 566 212 85

eu