Uudised

PRIA maaelu mitmekesistamise meetme infopäev
2022-05-25 20:19:00

Sügisel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse järjekordne taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust kuni 150 000 eurot saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas, millena Pärnumaal ei käsitleta üksnes enne 2018. aasta haldusreformi kehtinud Pärnu linna territooriumi.

Toimumisaeg

Infopäev toimub 7. juunil kell 10-13 veebikeskkonnas ZOOM.

Infopäevale on oodatud kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Vajalik eelnev registreerimine kuni 5. juunini. Seda saab teha SIIN. Registreerunutele saadetakse Zoomi link 6. juunil.

Infopäeva esinejateks on:

Allar Korjas, Maaeluministeerium;
Eve Pohlak, PRIA arendusspetsialist

Infopäeval saate vastused olulistele küsimustele:

milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada;
millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada;
mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?
PRIA hakkab taotlusi vastu võtma 2022. aasta sügisel, kuid taotluse ettevalmistamise ja koostamisega tuleks alustada varakult, et vajalikud dokumendid taotluse esitamise ajaks korda saada. Nii väldite taotlemisel kõige sagedasemaid probleeme:

Puuduvad hinnapakkumised – kui maksumus on vähemalt 5000 eurot, siis on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumust;
Ehituse puhul pole kasutatud PRIA pakkumise põhja;
Puudub ehitusprojekt või ehitusluba – kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, siis peab taotleja omama toetuse taotlemisel ehitusluba ja põhiprojekti;
Kinnistu pole firma nimel, hoonestusõigus puudub;
Puudub ruumide rendileping.

Lisainfo meetme kohta

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse osakaal mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks. Toetust saab kasutada:

masinate ja seadmete ostmiseks;
ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks;
rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks.

Lisainfot meetme kohta saab ka PRIA kodulehelt ja PRIA toetuste infotelefonilt 737 7678. Meetmega seotud videojuhendid leiate Maaeluministeeriumi Youtube kanalilt.

Lisainfo:

SA Pärnumaa Arenduskeskus
Svea Uusen 
tel: 5051797
e-post: svea@parnumaa.ee

 

eu