Uudised

Arenduskeskus alustas ettevõtjate ringmajanduse võimaluste kaardistamist
2022-06-28 10:27:00

Põlvamaa Arenduskeskus saatis enam kui 2000 maakonna ettevõtjale küsimustiku, mille eesmärk on kaardistada siinsete ettevõtjate võimalused ringmajanduses osalemiseks.

Möödunud aastal valmis Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs. Selle käigus sõnastati Põlvamaa rohemajanduse visioon – “Põlvamaa on 21. sajandi rohemaakond“ ning koostati lähiaastate tegevuskava. Ühe olulisema sammuna näeb tegevuskava ette maakonna  ringmajanduse võimaluste terviklikku kaardistamist.

Arenduskeskus saatis maakonna enam kui 2000 ettevõtjale küsimustiku, saamaks ülevaade, millised võimalused on siinsetel ettevõtjatel osaleda ringmajanduses ning kasutada selle eeliseid oma majandustegevuses. 

“Soovime saada Põlvamaa ringmajanduse küsitlusega ülevaadet, kas ja kuidas tegelevad maakonna ettevõtjad ringmajanduse põhimõtete rakendamisega ning milliseid takistusi esineb ettevõtetel nende põhimõtete järgimisel,“ selgitas Põlvamaa Arenduskeskuse rohemajanduse suunajuht Kanni Kallastu. “Rohelisem Põlvamaa on meie endi tegijate kätes. Meie maakond on täpselt nii roheline, kui suuri samme me oleme valmis selles suunas astuma.”

Põlvamaa ringmajanduse küsitlus on leitav SIIT Vastuseid küsimustele oodatakse hiljemalt 29.06.2022. Ringmajanduse analüüsi läbiviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist “Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".


 

Lisateave:

Aivo Ülper
SA Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist
aivo.ylper@polvamaa.ee
5300 8771

eu