Uudised

Räpina Aianduskool avab Põlvamaa toidutootjatele ringmajanduse kursuse
2023-08-07 10:45:00

SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Räpina Aianduskool korraldavad 2023. aasta sügisel toidutootjatele suunatud ringmajanduse kursuse, mille eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas kaardistada ettevõtte ringmajanduslikku potentsiaali ja kasutada seda ettevõtte arenguks.

Räpina Aianduskooli ringmajanduse kursus piirkondlikele toidutootjatele on kaasaegne ja praktiline programm, mis keskendub kestliku arengu põhimõtetele ning nende rakendamisele. Ringmajanduse kursuse läbinud väiketoidutootjad hakkavad nägema seoseid oma tegevuse ja keskkonnahoidliku käitumisvõimaluste vahel. Kursuse käigus saavad osalejad praktilisi tööriistu ning teadmisi, mis aitavad neil analüüsida oma praegust tegevust ning leida võimalusi ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks oma ettevõttes.

Tegemist on praktilise kursusega, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste ülesannete ja kohalike ettevõtete külastustega.

Kes on oodatud õppima?

Kursus on suunatud eelistatult Põlvamaa ja selle lähiümbruse väiketoidutootjatele, kes oma igapäevatöös soovivad tegutseda keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult.

Õppekava sisu:

Kursuse maht on 142 akadeemilist tundi ja kursus koosneb kolmest moodulist.

• I moodul: Ülevaade Eesti (Põlvamaa) keskkonna seisundist ja keskkonnakaitse korraldusest. Kliimamuutuse olemus ja sellest tulenevad mõjud. Ringmajanduse põhimõtted ja olemus, ringmajanduse vajalikkus ettevõtjale.

• II moodul: Ringmajanduse rakendamine toidutootmises. Põhirõhk aiandusel ja mullateadusel.

•III moodul: Mida teeb EL ja Eesti ringmajanduse saavutamiseks? Ringmajanduse ärimudelid. Ülevaade keskkonnajuhtimisest, looduskeskkonna ja säästva arengu indikaatoritest, keskkonnamõjude hindamisest. Jäätmemajandus.

Kursuse läbimiseks peab osaleja osalema õppetegevuses vähemalt 80 % ulatuses ning koostama kursuse lõpuks ettevõtte ringmajanduslikku analüüsi ja tegema ettepanekuid edasiste arenguvõimaluste kohta.

Täpsem info ja registreerimine:

Kursusel osalemise eelduseks on valmisolek läbida kursus täies mahus. Vastu võetakse maksimaalselt 20 osalejat.

Tunnistus kursuse läbimise kohta väljastatakse osalejatele, kes on osalenud õppetegevuses vähemalt 80 % ulatuses, kes on sooritanud kõik praktilised tööd ja kes on koostanud ning esitlenud ettevõtte ringmajandusliku analüüsi

Kursus on osalejatele TASUTA, aga osalemise eest arvestatakse ettevõttelt vähese tähtsusega riigiabi (vaata ettevõtte VTA jääki siit: http://www.fin.ee/riigiabi). Osalejate piirarv on 20.

Kursusele saab registreerida siin - https://forms.gle/c2KQDatXKj47cgvo6

Lisainfo kursuse kohta on leitav Räpina Aianduskooli kodulehelt – https://www.aianduskool.ee/ringmajanduse-koolitus-vaiketoidutootjale/

Kursuse läbiviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023" vahenditest.

Lisainfo:

Aivo Ülper

SA Põlvamaa Arenduskeskuse arendusspetsialist

Tel: 5300 8771

aivo.ylper@polvamaa.ee

eu