Ettevõtjale

Tule märgikandjaks!

Põlvamaa “Rohelisem märk” on toote või teenuse kvaliteeditähis, mida väljastatakse 2009. aastast ja sellega märgistatakse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. Märgiga tähistatakse toidukaupu ja mahetooteid, loome- ja käsitööd, looduskosmeetikat, ehitus ja viimistlusmaterjale ning teenuseid, mis kannavad edasi Põlvamaa rohelisema elu väärtusi.

Kaubamärgi omanik on SA Põlvamaa Arenduskeskus, kes koordineerib märkide väljastamist ja märgikandjate võrgustikku.

Piirkonna kvaliteeditähis Põlvamaa „Rohelisem märk“ kasutamise eesmärk on:

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ kasutusõigust on oodatud taotlema juriidilised isikud (OÜ, MTÜ, SA jt) ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Juhendid, tingimused ja taotluse vormid leiab siit:

Piirkonna ja kvaliteedimärgi taotlemise tingimused tootele (pdf)

Taotlusvorm TOOTELE (Word)

Põlvamaa “Rohelisema Märgi” 2021. aasta I taotlusvooru avalduste esitamise tähtaeg on 31.mai. Teretulnud on nii uued Rohelisema Märgi võrgustikuga liituda soovijad kui ka juba liitunute uute toodete märgitaotlused.

Rohelisema Märgi taotlusi hindab komisjon koosseisus Kuldar Leis, Kaire Mets, Margus Timmo, Merilin Alve ja Indrek Maripuu.

Taotlused esitada aadressile: kristel.koddala@polvamaa.ee

 

Taotlusvoorude tähtajad on:

31. mai 2021.a  ;

31. august 2021.a;

30. november 2021.a.

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ ettevõtjate koostöövõrgustiku laiendamist, ühisturundusi- ja tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-meetmest projektiga „Põlvamaa Rohelisema märgi arendustegevused“.

Põlvamaa ettevõtjate, sealhulgas Põlvamaa „Rohelisema märgi“ võrgustiku liikmete, arendustegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks”. Projektist täpsemalt:  https://www.polvamaa.ee/patee

Veebilehe www.polvamaine.ee uuendamist rahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alategevuse projekt EU51375 „Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine“ raames.