Ettevõtjale

Põlvamaa “Rohelisem märk” on toote või teenuse kvaliteeditähis, mida antakse 2009. aastast ja sellega märgistatakse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist.

Märgiga tähistatakse eelkõige toidukaupu ja mahetooteid, looduslikke ehitus- ja viimistlusmaterjale ning käsitööd, sest just need tooted kannavad kohalikku päritolu. Rohelisema märgiga saab tähistada ka loodus- ja kultuuritraditsioone väärtustavaid turismiteenuseid.

Rohelisema märgi kasutusõigust saavad ettevõtjad ise oma toodetele taodelda.

Märgi taotlemise juhend
Detailsed kriteeriumid
Detailsed kriteeriumid turismiteenus

 

Põlvamaa Rohelisema Märgi 2018. aasta III taotlusvooru avalduste esitamise tähtaeg on 30. november. Teretulnud on nii uued Rohelisema Märgi võrgustikuga liituda soovijad kui ka juba liitunute uute toodete märgitaotlused.

Rohelisema Märgi taotlusi hindab komisjon koosseisus Kuldar Leis, Kaire Mets, Margus Timmo, Merilin Alve ja Indrek Maripuu.

Taotlused esitada aadressile: anette.org@polvamaine.ee

Järgmised taotlusvoorude tähtajad on:

30. november 2018

28. veebruar 2019

31. mai 2019

30. november 2019

 

Veebilehe www.polvamaine.ee uuendamist rahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alategevuse projekt EU51375 „Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine“ raames.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Kestvus: 01.01.2017-31.12.2019
Põlvamaa tugiprogrammi kogumaht: 309 840 €
Toetuse osakaal: 84%
Omafinantseeringu summa: 49 574 €
Toetuse summa: 260 266 €

Tugiprogrammi tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Vaata täpsemalt: http://www.polvamaa.ee/projektid1