Põlvamaa rohelisem märk kogub tuntust ka väljaspool Eestit

Avaldatud: 19 november, 2010

Põlvamaa rohelisem märk kogub tuntust ka väljaspool Eestit
18.-19. novembril osaleb Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Kaire Mets Belgias rahvusvahelisel üritusel Euroopa Maaelu Päevad, et tutvustada Põlvamaa rohelisema märgi ideed.

Kaire Mets teeb ettekande ja jagab kogemusi seminaril, mis keskendub piirkondliku ettevõtluse toetamisele. Ühine turundus ja bränding on oluline eelkõige väikeettevõtjatele, et oma tooteid efektiivsemalt müüa ja eristada, ning selliseid võrgustikupõhiseid koostööalgatusi on Euroopas palju.

“Põlvamaa rohelisem märk osutus huvipakkuvaks ettevõtluse ühisturunduse näiteks seetõttu, et koos kvaliteetsete märgitoodete reklaamiga antakse edasi ka Põlvamaa kui rohelise piirkonna väärtusi ning vastupidi. Sellises vastastikuses koosmõjus kasvab nii usaldus põlvamaiste heade toodete suhtes kui ka maakonna maine,” selgitas Kaire Mets.

Põlvamaa rohelisemat märki kandvad ettevõtted on ühiselt osalenud mitmetel laatadel ning messidel. Pildil – ühine müügipind Põlvamaa Ökofestivalil 2010. Foto: Reeli Kork

Põlvamaa rohelisema märgi tutvustus toimub Euroopa Maaelu Päevadel SA Põlvamaa Arenduskeskuse esitatud projekti „Ühiselt turule“ raames, mida Põlvamaa Partnerluskogu toetab kokku 497 403 krooniga. Projekti eesmärk on kohalike tootjate turundusalase koostöö ergutamine ja sisulise ühisturunduse elluviimine. Seni on toodete tutvustamiseks ja müügi edendamiseks loodud internetikeskkond www.polvamaine.ee, tehtud ühiselt reklaami ning hangitud juurde müügikohti. Viimati osaleti Võru suurlaadal Uma Mekk.

Põlvamaa rohelisem märk ühendab looduslikust toorainest kohapeal tehtud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning seda väljastatakse alates 2009. aasta jaanuarist. Tänaseks on Põlvamaa rohelisem märk omistatud 27 ettevõtte 146 tootele.

Lisainfo:
Kaire Mets
SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja
Tel: 799 8958; 506 6568
kaire@polvamaa.ee