Rohelisema märgi ettevõtjad koolitusel

Avaldatud: 9 märts, 2011

Eile, 8. märtsil jõudis lõpule SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt ellu kutsutud 6-osaline koolitussari „Uus toode – uued võimalused“.

Koolituse raames sai ligi 20 Põlvamaa toidukäitlemisega seotud ettevõtjat teadmisi erinevatest võimalustest põllumajandussaadustele suurema lisandväärtuse andmiseks (sh mahepõllumajanduslik töötlemine), tootearenduse ja turunduse juhtimiseks (sh tootmise ja töötlemise tasuvuse analüüs, tootmise juhtimine ja turgude analüüs) ning väikekäitleja toiduohutuse ja -hügieeni korraldamiseks.

Nii viidi teema „Väikekäitleja HACCAP´i juurutamine“ infopäeval läbi praktiline õppus väikekäitleja juures – määrati koos riskid, analüüsiti neid ning koostati vastavalt sellele käitlemise tehnoloogiline skeem, sh tootmisprotsessi etappide lühikirjeldus, enesekontrolli plaan, samuti õpiti tundma teavitamiseks ja tunnustamiseks vajalike dokumentide koostamist.

Teema „Väiketööstuslik pagaritoodete valmistamine“ raames tutvuti Olustvere TMK õppeköögis pagaritoodete tootmise tehnoloogiaga, tooraine ja retseptuuride koostamise ning väikekäitlemise seadmetega.

Eraldi õppepäevad olid pühendatud veel väiketööstuslikule aedviljade soolamisele ja hapendamisele, väiketööstuslikule liha töötlemisele ning väikekäitleja toote- ja turundusjuhtimisele.

Koolituse viisid läbi oma ala parimad asjatundjad: Tiina Mähar, Marika Kaska, Hannes Mootse ja Tiiu Ohvril.

Koolitus sai teoks PRIA meetme 1.1 vahendiste kaasabil. Projekti raames anti välja ka trükis “Põlvamaa talutoit”, mis kirjeldab talude ja väiketootjate praktiliste näidete varal erinevaid strateegiaid põllumajandusliku väiketootmise mitmekesistamiseks, tootearenduseks ning turunduse korraldamiseks.

Projektijuhi, SA Põlvamaa Arenduskeskuse konsultandi Tiiu Marrani sõnul olid mitmed koolitusel osalenud ettevõtjad juba varem liitunud ka Põlvamaa rohelise märgi võrgustikuga, mitmetel ettevõtjatel tekkis soov liituda võrgustikuga koolituse käigus.

“Põlvamaa rohelisema märgi all koos tegutsedes on eelkõige paremad võimalused ühiselt turundada,“ toob Marran välja oodatava kasu. 2009. aastast välja antud Põlvamaa rohelist märki kandvad ettevõtted on koos käinud nii laatadel kui messidel, sõlmitud on koostöölepingud kaubanduskettidega, ühiselt hallatakse tooteid tutvustavat kodulehte www.polvamaine.ee.

“Suured lootused on meie ettevõtjatel seotud ka peatselt Põlvas avatava Talupoega, mille käivitamist on toetanud Töötukassa,“ avaldas Marran.

Lisainfo:
Tiiu Marran
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8956; 5348 0003
tiium@polvamaa.ee