Rohelisema märgi saavad ka Põlvamaa aiasaadused

Avaldatud: 14 juuli, 2009

Alates 6. juulist hakkasid kehtima kriteeriumid Rohelisema märgi taotlemiseks Põlvamaa juur- ja puuviljade ning marjakasvatajatele.

Põlvamaa Arenduskeskuse konsultandi Tiiu Marrani sõnul tingis uute kriteeriumite väljatöötamise nii tootjate kui ka jaemüüjate huvi.

“Põlvamaise päritoluga kvaliteetset köögivilja müüakse jaekaubanduses juba aastaid. Nüüdsest on võimalus siduda seda piirkondliku ühisturundusega, mis loodetavasti suurendab ettevõtjate müügiedu. Samuti on ostjatel võimalik kergemini eristada just piirkondliku päritoluga toodangut.”

Rohelisema märgi taotlmiseks vajalike tingimused on kättesaadavad Põlvamaa kodulehel.

Rohelisemat märki väljastatakse Põlvamaal toodetud kaupadele ja teenustele alates 2009. aasta jaanuarist. Praeguseks on see omistatud ligi 130 tootele või teenusele.

Lisainfo saab Tiiult telefonidel 799 8956 ja 5348 0003 või meiliaadresil tiium@polvamaa.ee.