Saviukumaja käis Turu sisustusmessil

Avaldatud: 21 veebruar, 2010

Saviukumaja osales koos Turu Rakendusliku kõrgkooliga tänavu 5.-7. veebruarini  Turu Sisustusmessil.

Kolmel päeval tutvustas ettevõtet erinevaid looduslike materjale. Kohapeal toimus savikrohvimine, kaseiinvärvi valmistamine.

OÜ Saviukumaja demonstreeris seal oma savikrohve, kergsaviplokke, saviplokke, dšuudivõrku ja  OÜ Roomaja  roo-tooteid (rooplaat, roomatt)

Koostöö sai teoks tänu Interreg IV A projektile „ProNatMat”, mille eesmärk on  looduslike materjalide kasutamise propageerimine.

Projekti partnerid on Eestis Muinsuskaitse Seltsi Säästva Renoveerimise Infokeskus, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti Maaülikool ja Tartu Linnavalitsuse Turu linna infopunkt.